Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011privind transporturile rutiere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011Data intrării în vigoare 04-12-2011
  Formă consolidată valabilă la data 04-04-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 04-04-2020 până la data de 21-01-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 27 din 31 august 2011, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011, la data de 04 Aprilie 2020 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 februarie 2013; LEGEA nr. 109 din 11 iulie 2014; LEGEA nr. 94 din 11 mai 2016; LEGEA nr. 251 din 7 noiembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2019; LEGEA nr. 136 din 12 iulie 2019; LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
  Conform alin. (1) al art. III din LEGEA nr. 136 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019, operatorii de transport rutier care efectuează transport de persoane prin servicii regulate în transportul rutier naţional, cu excepţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, au obligaţia să doteze autovehiculele cu care execută aceste servicii cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 136/2019.
  Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Domeniu de aplicareArticolul 1(1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe constituie cadrul general pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane pe teritoriul României, precum şi a activităţilor conexe acestora, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, garantarea accesului liber şi nediscriminatoriu la piaţa transportului rutier, protecţia mediului înconjurător, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi a nevoilor de apărare ale ţării.(2)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!