Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 14 februarie 2012Data intrării în vigoare 24-02-2012
  Formă consolidată valabilă la data 04-04-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 04-04-2020 până la data de 10-08-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 69 din 1 februarie 2012 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 14 februarie 2012, la data de 04 Aprilie 2020 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 76 din 5 februarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 40 din 3 februarie 2016; HOTĂRÂREA nr. 822 din 2 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2019; LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 76 din 5 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2014.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 85 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Prin prezenta hotărâre se stabilesc încălcările cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi sancţiunile contravenţionale şi alte măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor.La data de 24-02-2014 Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 76 din 5 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2014.Articolul 2Încălcările prevăzute la art. 1 se clasifică în:a) încălcări foarte grave;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!