Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 43 din 28 august 1997 (**republicată**)privind regimul drumurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 29 iunie 1998Data intrării în vigoare 29-06-1998
  Formă consolidată valabilă la data 09-04-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-04-2020 până la data de 01-07-2022

  Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANTA nr. 43 din 28 august 1997(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.237 din 29-06-1998  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANȚEI nr. 43 din 28 august 1997 (Rep. 1), din Monitorul Oficial nr. 237 din 29 iunie 1998, la data de 09 Aprilie 2020 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 132 din 31 august 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000; ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001; LEGEA nr. 189 din 16 aprilie 2002; LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002; ORDINUL nr. 1.959 din 5 decembrie 2002; ORDONANŢA nr. 26 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 227 din 23 mai 2003; LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004; ORDONANŢA nr. 21 din 27 ianuarie 2005; LEGEA nr. 98 din 3 mai 2005; ORDONANŢA nr. 38 din 9 august 2006; LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2007; LEGEA nr. 130 din 8 mai 2007; ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 2 februarie 2011; ORDONANŢA nr. 5 din 26 ianuarie 2011; LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011; LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014; LEGEA nr. 198 din 9 iulie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016; LEGEA nr. 259 din 19 decembrie 2017; LEGEA nr. 154 din 26 iunie 2018; LEGEA nr. 189 din 25 octombrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 4 februarie 2020; LEGEA nr. 48 din 3 aprilie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 82 din 15 aprilie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 22 aprilie 1998, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 29 august 1997.
  Notă CTCE Conform art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, se înfiinţează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi prin preluarea activităţii în domeniul administraţiei publice, a structurilor şi a instituţiilor specializate în acest domeniu de la Ministerul Administraţiei şi Internelor.Prin HOTĂRÂREA nr. 21 din 14 ianuarie 2015, publicată în MOPNITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015, s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.Conform art. II din ORDONANŢA nr. 21 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 31 ianuarie 2005, termenul osie, utilizat în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu termenul axă.Conform alin. (2) şi (3) ale art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor", iar sintagma "Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989" se înlocuieşte cu sintagma "Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989".În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine" se înlocuieşte cu sintagma "secretar de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor".Conform alin. (4) şi (5) ale art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, în cuprinsul art. 11, 20, 21, 35, 40, art. 41 alin. (14) lit. a), art. 44, 46, 47, 59, 61^1 şi 61^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Transporturilor", iar sintagma "ordin al ministrului transporturilor sau ordin al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor" se înlocuieşte cu sintagma "ordin al ministrului transporturilor".În cuprinsul art. 41^1 alin. (1), art. 57 şi 58 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Transporturilor şi Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Transporturilor", iar sintagma "ordin comun al ministrului transporturilor şi al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor" se înlocuieşte cu sintagma "ordin al ministrului transporturilor".
  Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea I Domeniul drumurilor

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!