Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 aprilie 2004Data intrării în vigoare 26-04-2004
  Formă consolidată valabilă la data 18-05-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-05-2020 până la data de 23-01-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004, publicate în Monitorul Oficial nr. 361 din 26 aprilie 2004, la data de 18 Mai 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 mai 2020; DECIZIA nr. 157 din 13 mai 2020; LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005, în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, sintagma Inspectoratul General se înlocuieşte cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
  Conform pct. 19 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014, în tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, sintagma "Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă" se înlocuieşte, după caz, cu sintagma "Comitetul naţional pentru intemperii şi calamităţi" sau sintagma "Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă".
  Având în vedere proliferarea atentatelor teroriste pe plan internaţional şi îndeosebi a celor îndreptate împotriva intereselor statelor membre ale NATO, în special cele provocate simultan, cu efecte dramatice asupra vieţii şi sănătăţii unui număr din ce în ce mai mare de persoane, aşa cum au fost cele din Turcia, Rusia şi seria de atentate teroriste din data de 11 martie 2004 din Spania, soldate cu aproximativ 200 de morţi şi 1.500 de răniţi,în contextul geostrategic actual şi al multiplicării, pe de o parte, şi al creşterii gravităţii, pe de alta parte, a riscurilor nonmilitare la adresa securităţii naţionale, pe fondul accelerării tendinţelor de globalizare, al schimbărilor climatice radicale, al dezvoltării experimentelor ştiinţifice cu efecte imprevizibile, al diversificării activităţilor economice legale - şi nu numai - care utilizează, produc şi comercializează substanţe periculoase,având în vedere persistenta, în domeniul managementului prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, a unui sistem instituţional parţial închegat, cu funcţionare temporară şi care se activează abia la momentul producerii situaţiilor de urgenţă - incapabil să asigure un răspuns adecvat noilor provocări la adresa securităţii naţionale,pentru a asigura instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legal modern şi a unor mecanisme manageriale perfecţionate, menite să asigure, în mod unitar şi profesionist, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale importante, pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă, care să permită restabilirea rapidă a stării de normalitate,şi ţinând seama de necesitatea accelerării procesului de integrare a României în structurile europene şi euroatlantice,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţa de urgenţă.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!