Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
NORME METODOLOGICE din 1 septembrie 2012 de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 10 septembrie 2012Data intrării în vigoare 10-09-2012
    Formă consolidată valabilă la data 16-08-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-06-2020 până la data de 05-06-2023    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 900 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 10 septembrie 2012.
    Notă CTCE Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 1 septembrie 2012, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 10 septembrie 2012, la data de 16 August 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 366 din 30 aprilie 2014; HOTĂRÂREA nr. 49 din 28 ianuarie 2015; HOTĂRÂREA nr. 458 din 28 iunie 2018; HOTĂRÂREA nr. 483 din 25 iunie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Articolul 1Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card naţional, se emite pentru dovedirea calităţii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale.Articolul 2(1) Începând cu data de 1 februarie 2015, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi, după caz, de furnizorii de dispozitive medicale în condiţiile actelor normative în vigoare.(2)