Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (**republicată**)privind Consiliul Superior al Magistraturii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 1 septembrie 2012Data intrării în vigoare 01-09-2012
  Formă consolidată valabilă la data 30-07-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-07-2020 până la data de 26-01-2022

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004(Republicata 2) din Monitorul Oficial nr.628 din 01-09-2012  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 317 din 1 iulie 2004 (Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 628 din 1 septembrie 2012, la data de 30 Iulie 2020 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 196 din 4 aprilie 2013; LEGEA nr. 137 din 26 aprilie 2013; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; DECIZIA nr. 397 din 3 iulie 2014; DECIZIA nr. 774 din 10 noiembrie 2015; DECIZIA nr. 374 din 2 iunie 2016; DECIZIA nr. 381 din 31 mai 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 5 septembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 702 din 5 septembrie 2018; LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 15 octombrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 5 martie 2019; HOTĂRÂREA nr. 587 din 22 iulie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  **) Republicată în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005 şi ulterior a mai fost modificată şi completată prin:– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 118/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 30 aprilie 2009;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 36/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 24 martie 2011;– Legea nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2012.


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!