Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.765 din 22 decembrie 2006privind arondarea judeţelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomică din care fac parte, precum şi distanţele aeriene şi terestre dintre un spital judeţean şi un anumit centru regional
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2007Data intrării în vigoare 24-01-2007
  Formă consolidată valabilă la data 31-07-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-07-2020 până la data de 18-01-2022

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.765 din 22 decembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 58 din 24 ianuarie 2007, la data de 31 Iulie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.355 din 31 iulie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 101 alin. (10) din titlul IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. E.N. 8.325/2006,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:Articolul 1În înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:1. centru regional - centrul universitar de învăţământ medical unde funcţionează un spital regional de tip IA şi/sau unităţi sanitare regionale de tip IB;2. spital arondat/unitate sanitară arondată - spitalul sau unitatea sanitară care, potrivit prezentului ordin, se arondează unui alt spital cu nivel de competenţă superior în vederea transferului pacienţilor aflaţi în stare critică pentru acordarea asistenţei medicale definitive.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!