Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 16 din 17 martie 2017privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 21 martie 2017Data intrării în vigoare 20-05-2017
  Formă consolidată valabilă la data 25-08-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-08-2020 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 16 din 17 martie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017, la data de 25 August 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 172 din 13 august 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege instituie un cadru comun de dispoziţii, măsuri şi mecanisme de control, aplicabile pe teritoriul României detaşării salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, inclusiv măsurile de prevenire şi sancţionare a oricărui abuz ori a eludării acestora.(2) Prevederile prezentei legi urmăresc garantarea unui nivel adecvat de protecţie a salariaţilor detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale, în special asigurarea respectării aplicării clauzelor şi condiţiilor de încadrare în muncă şi protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă a salariaţilor, prevăzute de legislaţia naţională.La data de 16-08-2020 Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 13 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 13 august 2020(2^1) Prevederile prezentei legi facilitează exercitarea libertăţii de a presta servicii pentru prestatorii de servicii, pentru promovarea unui climat de concurenţă loială între aceştia şi pentru sprijinirea funcţionării pieţei interne.La data de 16-08-2020 Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 13 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 13 august 2020

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!