Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 19 august 2020privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM"- S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 20 august 2020Data intrării în vigoare 20-08-2020
  Formă consolidată valabilă la data 02-10-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 02-10-2020 până la data de 01-07-2022

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 139 din 19 august 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 763 din 20 august 2020, la data de 02 Octombrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 167 din 1 octombrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în Europa care a impus suspendarea operării curselor aeriene spre/dinspre majoritatea statelor europene,
  luând în considerare că sectorul aviaţiei este unul dintre cele mai afectate de noua criză, iar la nivel european toate statele caută soluţii de sprijin financiar pentru acei transportatori aerieni care sunt vitali pentru menţinerea conectivităţii rapide, stabile şi continue cu alte state,ţinând cont că transportatorii aerieni români care operează servicii aeriene regulate şi care asigură stabilitatea conectivităţii aeriene internaţionale a României, deţinând împreună aproximativ o treime din piaţa de transport aerian din România, respectiv Societatea „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A., denumită în continuare TAROM, şi Societatea Blue Air Aviation - S.A., denumită în continuare Blue Air, se confruntă cu pierderi importante din cauza efectelor pandemiei de COVID-19 şi se află în imposibilitatea continuării activităţii, în lipsa resurselor financiare necesare efectuării plăţilor curente, astfel încât activitatea de transport să fie desfăşurată în condiţii de siguranţă şi securitate,deoarece impactul social al ieşirii celor doi transportatori din piaţă este semnificativ, având în vedere că la data de 30 martie 2020 aceştia aveau un număr de 2.900 de angajaţi, generând totodată activitate pentru un număr semnificativ de furnizori şi subcontractori,întrucât măsura supusă autorizării Comisiei Europene, de acordare a unui ajutor de stat individual pentru TAROM şi Blue Air pentru acoperirea pierderilor generate de pandemia de COVID-19, precum şi de măsurile adoptate de statele europene pentru limitarea răspândirii noului tip de coronavirus SARS-CoV-2, pentru perioada 1 martie 2020 - 31 decembrie 2020, va asigura funcţionarea TAROM şi Blue Air pe perioada pandemiei de COVID-19, dar şi pe perioada imediat următoare, până la relansarea operaţiunilor de transport aerian şi stabilizarea situaţiei financiare a celor două companii,luând în considerare faptul că, în cadrul procesului de prenotificare a ajutoarelor de stat, Comisia Europeană a acceptat să autorizeze doar compensarea pagubelor generate de pandemia de COVID-19 până la data de 30 iunie 2020, pentru perioada până la 31 decembrie 2020 propunând, în cazul companiei Blue Air, compensarea deficitului de finanţare printr-un ajutor de salvare,având în vedere faptul că, în condiţiile în care Blue Air îşi încetează activitatea, iar cota de piaţă a TAROM se va reduce semnificativ, statul român va înregistra în următorii 3-5 ani pierderi semnificative la bugetul de stat - estimate a se ridica cel puţin la valoarea ajutoarelor de stat solicitate - prin scăderea veniturilor la bugetul de stat provenite din impozite, taxe şi contribuţii directe ale celor două companii româneşti,ţinând cont de faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, ar avea consecinţe negative imediate asupra activităţii celor două companii, fapt ce:(i) poate avea implicaţii negative asupra asigurării continuităţii în condiţii de siguranţă a serviciilor de transport aerian;(ii) va influenţa negativ atât conectivitatea internă, cât şi internaţională a României;(iii) poate conduce la un impact social negativ asupra angajaţilor proprii, prin posibilitatea pierderii locurilor de muncă, dar şi asupra celor ce desfăşoară activităţi în cadrul operatorilor economici care colaborează orizontal cu cele două companii;(iv)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!