Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018Data intrării în vigoare 29-12-2018
  Formă consolidată valabilă la data 12-12-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-12-2020 până la data de 11-08-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, la data de 12 Decembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 114 din 28 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 februarie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 29 martie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 23 mai 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 12 iunie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 14 mai 2020; LEGEA nr. 280 din 8 decembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere obiectivul asumat prin Programul de guvernare de realizare a unei creşteri economice inteligente, sustenabile şi inclusive bazată pe o forţă de muncă calificată şi retribuită conform calificării,
  ţinând cont că dezvoltarea economică nu este la acelaşi nivel în toate judeţele, decalajele între judeţe fiind în continuare semnificative, ceea ce necesită o realocare a fondurilor publice disponibile către judeţe şi localităţi cu potenţial financiar mai redus, având în vedere potenţialul turistic semnificativ al României, atât în scop recreativ, cât şi balnear, luând în considerare prevederile Programului de guvernare cu privire la dezvoltarea activităţii şi capacităţii unităţilor turistice cu scopul creşterii eficienţei utilizării resurselor naturale specifice zonelor în care sunt plasate,ţinând cont că se urmăreşte sporirea valorificării potenţialului balnear prin aplicarea mijloacelor de promovare a factorilor naturali de cură utilizaţi inclusiv prin reabilitarea/dezvoltarea infrastructurii existente în staţiunile balneare, având în vedere:– prevederile Programului de Guvernare referitoare la construirea unui număr de 2.500 de creşe şi/sau grădiniţe;– necesitatea încurajării natalităţii, prin asigurarea de condiţii normale de îngrijire pentru copii;– necesitatea de a introduce un program prelungit şi pe tot parcursul anului calendaristic în cadrul creşelor şi/sau grădiniţelor;– îndeplinirea rolului social al statului, prin asigurarea condiţiilor normale de dezvoltare armonioasă a copiilor;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!