Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.887 din 6 noiembrie 2020pentru aplicarea în trimestrul III 2020 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1048 din 9 noiembrie 2020Data intrării în vigoare 09-11-2020
  Formă consolidată valabilă la data 17-12-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-12-2020 până la data de 16-10-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.887 din 6 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020, la data de 17 Decembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2.125 din 16 decembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 11.930/2020 al Direcţiei politica medicamentului, a dispozitivelor şi tehnologiilor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,
  ţinând cont de prevederile art. 3^7 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Lista aferentă trimestrului III 2020 ce conţine clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piaţă în România, raportate de furnizorii de servicii medicale şi de medicamente la casele de asigurări de sănătate şi validate de acestea, suportate din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în medicamente de tip I, tip II şi tip III, potrivit prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Lista menţionată la art. 1 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!