Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT nr. 10/4/2018privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Nr. 10 din 26 iulie 2018
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Nr. 4 din 1 august 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 14 august 2018Data intrării în vigoare 24-08-2018
  Formă consolidată valabilă la data 29-12-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-12-2020 până la data de 01-07-2022

  Notă CTCE Forma consolidată a REGULAMENTULUI nr. 10/4/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 708 din 14 august 2018, la data de 29 Decembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: REGULAMENTUL nr. 23/10/2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
  în temeiul prevederilor art. 2 alin. (6) şi ale art. 280 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Banca Naţională a României emit prezentul regulament.Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Domeniul de aplicareArticolul 1(1) Prezentul regulament se aplică:a) societăţilor de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F.;b) societăţilor de administrare a investiţiilor în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 32/2012;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!