Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.822 din 11 mai 2015pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)"
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 26 mai 2015Data intrării în vigoare 26-05-2015
  Formă consolidată valabilă la data 29-12-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-12-2020 până la data de 26-10-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 3.822 din 11 mai 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 360 din 26 mai 2015, la data de 29 Decembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 455 din 31 iulie 2019; ORDINUL nr. 6.360 din 23 decembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În conformitate cu prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020,
  în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul operaţional "Competitivitate" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională, în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România,în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) ale Acordului de delegare încheiat între Autoritatea de management a programului operaţional Competitivitate cu nr. 10.103 din 22 aprilie 2015 şi Organismul intermediar pentru cercetare pentru Programul operaţional Competitivitate, axa prioritate 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor" cu nr. 1.092 din 22 aprilie 2015,în conformitate cu Adresa nr. 15.291 din 13 ianuarie 2015 a Consiliului Concurenţei privind avizul referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)",având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă schema de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!