Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 3 din 17 februarie 2021privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 18 februarie 2021Data intrării în vigoare 18-02-2021
  Formă consolidată valabilă la data 22-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-02-2021 până la data de 01-07-2022

  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 3 din 17 februarie 2021, publicate în Monitorul Oficial nr. 165 din 18 februarie 2021, la data de 22 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 3 din 22 februarie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă componenţa nominală şi conducerea Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 17 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 17 februarie 2021.Nr. 3.ANEXĂ

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!