Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020Data intrării în vigoare 24-04-2020
  Formă consolidată valabilă la data 24-03-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 24-03-2021 până la data de 16-10-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a REGULAMENTULUI nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 335 din 24 aprilie 2020, la data de 24 Martie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 7 din 16 aprilie 2020; REGULAMENTUL nr. 20 din 26 august 2020; REGULAMENTUL nr. 6 din 12 martie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 2 alin. (2),art. 4 alin. (2) şi (3), art. 8 alin. (1) lit. b) şi c), art. 9 alin. (7), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (5), art. 19 alin. (1) şi (2), art. 20 alin. (3), art. 22 alin. (1) lit. j), art. 24 alin. (3), art. 27 alin. (4), art. 30 alin. (4), art. 31 alin. (7), art. 32 alin. (1), art. 35 lit. b), art. 36 alin. (10), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (18), art. 42 alin. (2) lit. a), art. 46 alin. (1) şi (3), art. 47, art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (2) lit. g), art. 57 alin. (3) şi art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,în aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (5), art. 5 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), (3), (7) şi (8), art. 10, art. 11 alin. (1)-(3) şi (7), art. 12 alin. (1) şi (5), art. 19, 20, art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (2), art. 24, art. 32 alin. (3), art. 35 alin. (1) lit. b), art. 38 alin. (1) şi (3), art. 41 alin. (2), art. 47 alin. (6), art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1) şi (2), art. 62, 71, 72, 76 şi art. 81 alin. (2) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 15.04.2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.Titlul I Organizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternativeCapitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezentul regulament stabileşte condiţiile privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative şi este emis în aplicarea Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumită în continuare Legea nr. 243/2019.(2) Organismele de plasament colectiv subiect al prezentului regulament, denumite în mod generic fonduri de investiţii alternative sau F.I.A., sunt acele entităţi definite la art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, şi prevăzute la art. 3 pct. 20 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 74/2015.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!