Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.08.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 29 decembrie 2014privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 30 decembrie 2014Data intrării în vigoare 30-12-2014
    Formă consolidată valabilă la data 08-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 08-04-2021 până la data de 05-08-2021    Potrivit art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 11 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 965 din 30 decembrie 2014, perioada de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2023.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Deciziei Comisiei Europene C (2013) 3.187 din 5 iunie 2013, al Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi al art. 8 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Se instituie schema de ajutor de stat în baza prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) şi b) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii şi a prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b) coroborate cu art. 44 din Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, denumit în continuare Regulament.(2) În sensul prezentei hotărâri, schema de ajutor de stat, astfel cum e definită la art. 2. pct. 15 din Regulament este exceptată de la obligaţia notificării prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratat, conform criteriilor prevăzute de art. 44 din Regulament.

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!