Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 242 din 12 octombrie 2018pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 15 octombrie 2018Data intrării în vigoare 18-10-2018
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2022Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2022 până la data de 24-01-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 242 din 12 octombrie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 868 din 15 octombrie 2018, la data de 01 Ianuarie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 15 octombrie 2018; LEGEA nr. 239 din 19 decembrie 2019; LEGEA 86 din 16 aprilie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Articolul ILegea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Cariera judecătorului este separată de cariera procurorului, judecătorii neputând interfera în cariera procurorilor şi nici procurorii în cea a judecătorilor.2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii. Judecătorii trebuie să fie imparţiali, având libertate deplină în soluţionarea cauzelor deduse judecăţii, în conformitate cu legea şi în mod imparţial, cu respectarea egalităţii de arme şi a drepturilor procesuale ale părţilor. Judecătorii trebuie să ia decizii fără niciun fel de restricţii, influenţe, presiuni, ameninţări sau intervenţii, directe sau indirecte, din partea oricărei autorităţi, fie chiar autorităţi judiciare. Hotărârile pronunţate în căile de atac nu intră sub imperiul acestor restricţii. Scopul independenţei judecătorilor constă inclusiv în a garanta fiecărei persoane dreptul fundamental de a fi examinat cazul său în mod echitabil, având la bază doar aplicarea legii.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!