Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
REGULAMENT nr. 4 din 27 aprilie 2016privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016Data intrării în vigoare 19-05-2016
    Formă consolidată valabilă la data 20-04-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-04-2021 până la data de 04-06-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a REGULAMENTULUI nr. 4 din 27 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 383 din 19 mai 2016, la data de 20 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: REGULAMENTUL nr. 9 din 22 septembrie 2017; REGULAMENTUL nr. 3 din 25 martie 2019; REGULAMENTUL nr. 8 din 2 aprilie 2021.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În conformitate cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi care instituie cadrul legal astfel încât reclamaţiile împotriva comercianţilor să poată fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei,având în vedere hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 19 noiembrie 2015 privind înfiinţarea SAL-FIN şi aprobarea procedurilor de lucru aferente propunerii/impunerii de soluţii,luând în considerare Avizul nr. 842 din 29 februarie 2016 al autorităţii competente din România, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, privind înfiinţarea SAL-FIN,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 16 martie 2016,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Se înfiinţează în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar, denumită în continuare SAL-FIN, constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, denumită în continuare OG nr. 38/2015, şi care oferă soluţionarea unui litigiu printr-o procedură SAL şi funcţionează exclusiv în cadrul A.S.F. SAL-FIN este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor prezentului regulament şi procedurilor specifice subsecvente.(2) SAL-FIN are misiunea de a organiza şi soluţiona, prin proceduri SAL, litigiile dintre consumatori, astfel cum aceştia sunt definiţi la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi entităţile autorizate, reglementate şi/ sau supravegheate de către A.S.F., după caz, denumite în continuare comerciant/profesionist.La data de 11-04-2019 Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 3 din 25 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 11 aprilie 2019