Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
PROCEDURĂ din 27 aprilie 2016pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN*)
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016Data intrării în vigoare 19-05-2016
    Formă consolidată valabilă la data 20-04-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-04-2021 până la data de 06-06-2023    Aprobată prin REGULAMENTUL nr. 4 din 27 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 383 din 19 mai 2016.
    Notă CTCE Forma consolidată a PROCEDURII din 27 aprilie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 383 din 19 mai 2016, la data de 20 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: REGULAMENTUL nr. 9 din 22 septembrie 2017; REGULAMENTUL nr. 3 din 25 martie 2019; REGULAMENTUL nr. 8 din 2 aprilie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Articolul 1Organizare, administrare şi funcţionare(1) SAL-FIN pentru piaţa financiară nonbancară este înfiinţată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., ca entitate de soluţionare alternativă a litigiilor dintre un comerciant ce desfăşoară activităţi în România şi se supune autorizării reglementării şi/sau supravegherii A.S.F., după caz, şi un consumator rezident în Uniunea Europeană.(2) SAL-FIN este constituită în scopul de a asigura aplicarea prevederilor Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) în domeniul protecţiei consumatorului, transpusă în legislaţia română prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 38/2015. Ordonanţa asigură cadrul de aplicare directă a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum).(3) Funcţionarea SAL-FIN se va face conform prevederilor legale în vigoare:a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare;