Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2008 pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 23 aprilie 2008Data intrării în vigoare 23-04-2008
  Formă consolidată valabilă la data 23-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-04-2021 până la data de 24-01-2022


  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.059 din 7 aprilie 2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 319 din 23 aprilie 2008.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 7 aprilie 2008, publicate în Monitorul Oficial nr. 319 din 23 aprilie 2008, la data de 23 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2.168 din 14 iulie 2008; ORDINUL nr. 2.492 din 17 august 2009; ORDINUL nr. 1.088 din 12 mai 2010; ORDINUL nr. 672 din 15 mai 2012; ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014; ORDINUL nr. 808 din 16 iunie 2014; ORDINUL nr. 64 din 15 ianuarie 2016; ORDINUL nr. 3.345 din 29 decembrie 2017; ORDINUL nr. 2.004 din 9 aprilie 2019; ORDINUL nr. 2.981 din 12 noiembrie 2020; ORDINUL nr. 503 din 20 aprilie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I Înregistrarea datoriei publice1. În conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 12.2.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor are obligaţia de a ţine Registrul datoriei publice, în care sunt înscrise date privind datoria publică a României.2. Registrul datoriei publice reprezintă baza de date în format electronic, care evidenţiază situaţia datoriei publice în ordine cronologică şi cuprinde informaţii privind datoria contractată direct utilizând instrumentele datoriei publice guvernamentale şi locale, prevăzute la pct. 3.2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 şi la art. 62 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi garanţiile acordate. Registrul datoriei publice include date privind valoarea aferentă fiecărui instrument de datorie publică contractat direct sau garantat, nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor, precum şi alte informaţii.Registrul datoriei publice are următoarele componente, prevăzute în anexa nr. 1, după cum urmează:a) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe, care cuprinde:a.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe legi speciale;a.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - titluri de stat;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!