Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 168 din 7 august 2020pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 8 august 2020Data intrării în vigoare 04-02-2021
  Formă consolidată valabilă la data 28-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-04-2021 până la data de 28-01-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 168 din 7 august 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 715 din 8 august 2020, la data de 28 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 168 din 7 august 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român prin acordarea unor drepturi şi distincţii, precum şi crearea posibilităţii menţinerii, încadrării sau reîncadrării în structurile din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care fac sau au făcut parte a răniţilor, invalizilor, a celor care au dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice pe timpul ori din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, precum şi prin acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat. (2) De drepturile conferite de prezenta lege nu beneficiază personalul participant rănit, invalid, cel care a dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, familia şi urmaşii acestuia, în situaţia în care rănirea, invaliditatea, afecţiunea fizică şi/sau psihică ori decesul a survenit ca urmare a săvârşirii de către acesta, cu intenţie, a unei fapte ce constituie infracţiune, pedepsită potrivit legii române.Articolul 2

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!