Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**)serviciilor comunitare de utilităţi publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 5 martie 2013Data intrării în vigoare 05-03-2013
  Formă consolidată valabilă la data 09-05-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-05-2021 până la data de 03-07-2022

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 51 din 8 martie 2006(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.121 din 05-03-2013  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 51 din 8 martie 2006 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 121 din 5 martie 2013, la data de 09 Mai 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014; LEGEA nr. 313 din 7 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 19 septembrie 2016; LEGEA nr. 225 din 17 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016; LEGEA nr. 174 din 14 iulie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 20 decembrie 2017; LEGEA nr. 131 din 15 iunie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 14 octombrie 2020; LEGEA nr. 121 din 5 mai 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  **) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 204/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 dn 26 noiembrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006 şi a mai fost modificată prin:
  - Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 20l2.
  Notă CTCE Reproducem mai jos prevederile art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 22 septembrie 2016:"Articolul IVContractele în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă care s-au încheiat sau iniţiat cu respectarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice şi concesiunilor de lucrări şi de servicii se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora, cu excepţia obligării ofertanţilor de a prezenta licenţa Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice."
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!