Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE GENERALE din 11 iulie 2014 (*republicată*)referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (Anexa nr. 1)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016Data intrării în vigoare 15-01-2016
  Formă consolidată valabilă la data 18-05-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-05-2021 până la data de 10-08-2022

  Atenție, se afisează forma consolidată a NORME METODOLOGICE GENERALE din 11 iulie 2014(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.28 din 15-01-2016  Aprobate prin ORDINUL nr. 923 din 11 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016.
  Notă CTCE Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE GENERALE din 11 iulie 2014 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 28 din 15 ianuarie 2016, la data de 18 Mai 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2.332 din 30 august 2017; ORDINUL nr. 2.616 din 27 iulie 2018; ORDINUL nr. 103 din 16 ianuarie 2019; ORDINUL nr. 555 din 7 mai 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  *) Republicate în temeiul art. II din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.139/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 5 octombrie 2015.
  A. Dispoziţii generale1. Scopul controlului financiar preventiv şi categoriile de operaţiuni asupra cărora se exercită1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni (denumite în continuare operaţiuni) care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.1.2.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!