Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. M.7 din 11 ianuarie 2021privind aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 14 ianuarie 2021Data intrării în vigoare 04-02-2021
  Formă consolidată valabilă la data 08-06-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 08-06-2021 până la data de 23-01-2022

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. M.7 din 11 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 41 din 14 ianuarie 2021, la data de 08 Iunie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de ORDINUL nr. M.107 din 3 iunie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. b) şi k), art. 4 alin. (3),art. 5 alin. (2),art. 7 alin. (1), (3) şi (9), art. 8 alin. (1) lit. a) şi d), alin. (2), (4) şi (8), art. 9 alin. (8),art. 12 alin. (2),art. 16 alin. (4) şi (5), art. 17 alin. (3),art. 18 alin. (1) lit. g) şi alin. (7), art. 21 alin. (3) şi art. 27 alin. (3) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat,
  în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 11 august 2016, cu modificările ulterioare. Articolul 3

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!