Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.231 din 4 aprilie 2019pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 15 aprilie 2019Data intrării în vigoare 15-04-2019
  Formă consolidată valabilă la data 18-06-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-06-2021 până la data de 11-08-2022

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 2.231 din 4 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 286 din 15 aprilie 2019, la data de 18 Iunie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 3.507 din 23 decembrie 2020; ORDINUL nr. 3.094 din 28 mai 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
  în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu avizul favorabil al Consiliului Concurenţei nr. 15.498 din 20.11.2018 privind proiectul Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Ordinul ministrului culturii nr. 2.060/2016*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,în aplicarea dispoziţiilor Ordinului ministrului culturii nr. 3.845/2016*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management a Proiectului, cu modificările şi completările ulterioare,*) Ordinele ministrului culturii nr. 2.060/2016 şi 3.845/2016 şi Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.324/2017 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.324/2017*) privind desemnarea UMP pentru a prelua integral atribuţiile de Operator de Program pentru Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural“ din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare Programul RO-CULTURA,ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA prevăzută în anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin.**) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!