Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (13.06.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 9 iunie 2021pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 10 iunie 2021Data intrării în vigoare 10-06-2021

  Luând în considerare că valoarea scăzută a indemnizaţiilor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, nu permite menţinerea unui nivel de trai decent pentru beneficiarii acestor drepturi faţă de care statul şi societatea au datoria morală de a se întoarce cu recunoştinţa cuvenită,având în vedere vârsta înaintată a beneficiarilor acestor indemnizaţii şi recunoştinţa care trebuie manifestată faţă de aceştia,dat fiind că la fundamentarea bugetului de stat este necesar ca aceste măsuri să fie aprobate prin acte normative,întrucât politica bugetară trebuie să respecte anumite angajamente în ceea ce priveşte deficitul bugetar şi să fie în deplin acord cu noile modificări legislative din domeniul fiscal,dat fiind grupul-ţintă căruia i se adresează, şi anume invalizii, veteranii şi văduvele de război,luând în considerare că măsurile de protecţie socială propuse au consecinţe pozitive pentru aceste categorii de persoane şi sunt menite să le permită menţinerea unui nivel de trai decent,în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul ILa articolul 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:(2) Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă, lunar, o indemnizaţie de gratitudine, neimpozabilă, în valoare de 50% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata.(3) Indemnizaţia de gratitudine prevăzută la alin. (2) nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute la art. 11 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Indemnizaţia de gratitudine prevăzută la alin. (2) se cumulează cu indemnizaţia prevăzută la alin. (1) şi cu sporul prevăzut la art. 2 alin. (1).Articolul II
  Indemnizaţia de gratitudine prevăzută la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se acordă începând cu luna iunie 2021.
  Articolul IIILegea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completarea adusă prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dânduse textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanţelor,

  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 9 iunie 2021.Nr. 47.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!