Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (13.06.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 637 din 9 iunie 2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 10 iunie 2021Data intrării în vigoare 10-06-2021

  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român“, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Raluca Turcan
  Bucureşti, 9 iunie 2021.Nr. 637.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIRegia Autonomă „Registrul Auto Român“
  Calea Griviţei nr. 391A, sectorul 1, Bucureşti, cod 010719RO 1590236BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2021
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!