Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (13.06.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 638 din 9 iunie 2021pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 10 iunie 2021Data intrării în vigoare 10-06-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICLa articolul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 17 martie 2021, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 8
  (1) Structura organizatorică a Ministerului Energiei este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului energiei, cu respectarea structurii organizatorice şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul acesteia se pot organiza direcţii, servicii, birouri, compartimente şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 9 iunie 2021.
  Nr. 638.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!