Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (13.06.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 116 din 9 iunie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 10 iunie 2021Data intrării în vigoare 10-06-2021

  Văzând Referatul de aprobare nr. 6.028 din 2.06.2021 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,având în vedere prevederile: – art. 40, 41 şi 41^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:– art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 7 pct. A lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 5 iunie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, numerele curente 9 şi 45 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  9S.C. Acva Imperial Grup - S.R.L.Dunavăţul de Jos, str. Dunăreni nr. 113, judeţul TulceaXX
  …….........................................
  45S.C. Miro Pesc - S.R.L.Sulina, intravilan, zona C, trup 2, malul stâng, canal Litcov, judeţul TulceaX
  2. La anexa nr. 2, numerele curente 7 şi 55 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  7Asociaţia PescadosLocalitatea Borduşani, satul Borduşani, Str. Vadului, lot 280/2898, judeţul IalomiţaXX
  …….............................
  55Pescarii din Coronini COOPERATIVĂ AGRICOLĂSatul Coronini, comuna Coronini, nr. 43, judeţul Caraş-SeverinX
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Bucureşti, 9 iunie 2021.Nr. 116.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!