Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 697 din 28 februarie 2020privind aprobarea încheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 4 martie 2020Data intrării în vigoare 04-03-2020
  Formă consolidată valabilă la data 06-07-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-07-2021 până la data de 21-11-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 697 din 28 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din 4 martie 2020, la data de 06 Iulie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.476 din 30 iulie 2020; ORDINUL nr. 2.182 din 18 decembrie 2020; ORDINUL nr. 2.209 din 23 decembrie 2020; ORDINUL nr. 852 din 10 iunie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere:– 
  Referatul Direcţiei transport feroviar - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor nr. 47.719 din data de 3.02.2020;
  – Hotărârea Consiliului de administraţie al Metrorex - S.A. nr. 2 din data de 15.01.2020,
  ţinând cont de prevederile:– art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, aprobată prin Legea nr. 27/2017;– Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020,în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!