Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CONTRACT DE SERVICII PUBLICE din 28 februarie 2020încheiat cu Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. pentru perioada 2020 - 2024
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 bis din 4 martie 2020Data intrării în vigoare 04-03-2020
  Formă consolidată valabilă la data 06-07-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-07-2021 până la data de 21-11-2021


  Aprobat prin ORDINUL nr. 697 din 28 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 179 din 4 martie 2020.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a CONTRACTULUI DE SERVICII PUBLICE din 28 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 179 bis din 4 martie 2020, la data de 06 Iulie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ACTUL ADIȚIONAL nr. 1 din 30 iulie 2020 aprobat prin ORDINUL nr. 1.476 din 30 iulie 2020; ACTUL ADIȚIONAL nr. 2 din 18 decembrie 2020 aprobat prin ORDINUL nr. 2.182 din 18 decembrie 2020; ACTUL ADIȚIONAL nr. 3 din 23 decembrie 2020 aprobat prin ORDINUL nr. 2.209 din 23 decembrie 2020; ACTUL ADITIONAL nr. 1 din 10 iunie 2021 aprobat prin ORDINUL nr. 852 din 10 iunie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Prezentul Contract de servicii publice al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. pentru anii 2020 - 2024 se încheie între:(1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Lucian Nicolae BODE, Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pe de o parte, în calitate de Autoritate Contractantă; şi(2) Operatorul de transport public Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., cu sediul în Municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sectorul 1, reprezentată prin doamna Mariana MICLĂUŞ, Director General, în calitate de Operator, pe de altă parte, În continuare denumiţi prin prezentul Contract în mod individual "Partea" şi, în mod colectiv, "Părţile". Întrucât:A. Acest contract este încheiat în baza legislaţiei specifice cu privire la serviciul de transport public de călători cu metroul, şi anume:– Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!