Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.12.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 24 iunie 2002Data intrării în vigoare 23-08-2002
  Formă consolidată valabilă la data 07-07-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-07-2021 până la data de 06-12-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 360 din 6 iunie 2002, publicate în Monitorul Oficial nr. 440 din 24 iunie 2002, la data de 07 Iulie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003; LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004; LEGEA nr. 562 din 7 decembrie 2004; LEGEA nr. 24 din 3 martie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 153 din 12 noiembrie 2008; LEGEA nr. 133 din 27 iunie 2011; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 30 noiembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011; LEGEA nr. 87 din 29 iunie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 26 iunie 2013; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; DECIZIA nr. 392 din 2 iulie 2014; LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015; DECIZIA nr. 637 din 13 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016; DECIZIA nr. 172 din 24 martie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016; DECIZIA nr. 244 din 19 aprilie 2016; LEGEA nr. 152 din 13 iulie 2016; LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017; DECIZIA nr. 258 din 27 aprilie 2017; DECIZIA nr. 653 din 17 octombrie 2017; DECIZIA nr. 306 din 8 mai 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018; LEGEA nr. 206 din 20 iulie 2018; LEGEA nr. 288 din 29 noiembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020; DECIZIA nr. 833 din 17 noiembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2021; DECIZIA nr. 298 din 6 mai 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE
  Conform pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, în tot cuprinsul Legii nr. 360/2002 referirile la "Ministerul de Interne" şi la "ministrul de interne" se înlocuiesc cu "Ministerul Administraţiei şi Internelor" şi "ministrul administraţiei şi internelor".Începând cu data de 9 mai 2007, prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007, s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Începând cu data de 24 decembrie 2008, prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înfiinţat Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.Prin HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi modificarea unor acte normative. HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 12 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017, care a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!