Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (**republicată**)privind organizarea judiciară
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 13 septembrie 2005Data intrării în vigoare 13-09-2005
  Formă consolidată valabilă la data 22-07-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-07-2021 până la data de 20-01-2022

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.827 din 13-09-2005  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 304 din 28 iunie 2004 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 827 din 13 septembrie 2005, la data de 22 Iulie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006***); DECIZIA nr. 345 din 18 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 6 septembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 decembrie 2007; LEGEA nr. 97 din 14 aprilie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 28 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 27 mai 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 6 decembrie 2010; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; LEGEA nr. 148 din 5 iulie 2011; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011; LEGEA nr. 300 din 23 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 666 din 4 iulie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 4 decembrie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013; LEGEA nr. 296 din 14 noiembrie 2013; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; LEGEA nr. 58 din 11 aprilie 2016; HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 26 octombrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016; DECIZIA nr. 321 din 9 mai 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017; LEGEA nr. 207 din 20 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 10 octombrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 15 octombrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 5 martie 2019; LEGEA nr. 239 din 19 decembrie 2019; LEGEA nr. 120 din 9 iulie 2020; DECIZIA nr. 547 din 7 iulie 2020; LEGEA nr. 228 din 2 noiembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 30 decembrie 2020; LEGEA nr. 198 din 16 iulie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul art. XIV al titlului XVI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 304/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.168 din 9 decembrie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 11 aprilie 2005.Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în următoarele documente: Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor tarii.Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de baza asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influente extranee.Titlul I Dispoziţii generaleCapitolul I Principiile organizării judiciareArticolul 1(1) Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.La data de 23-07-2018 Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 207 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018(2)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!