Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2021privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la data de 31 decembrie 2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 iunie 2021Data intrării în vigoare 30-06-2021

  Având în vedere faptul că asiguraţii care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate în regim de spitalizare continuă pot plăti o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privaţi şi tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,ţinând cont de faptul că unul dintre obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate este protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident, în condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,pentru respectarea dreptului persoanelor asigurate de a beneficia de servicii medicale şi fără a plăti o contribuţie personală, având în vedere faptul că pentru furnizorii privaţi de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, este reglementată posibilitatea încasării unei contribuţii personale din partea asiguraţilor,având în vedere faptul că la data de 1 iulie 2021 intră în vigoare noile reglementări privind condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, care stau la baza contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive,luând în considerare că începând cu data de 1 iulie 2021 casele de asigurări de sănătate vor încheia acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în condiţiile noului Contract-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, iar majoritatea spitalelor, având în vedere contextul epidemiologic deosebit determinat de pandemia de COVID-19, şi-au modificat structura, pentru respectarea măsurilor de îmbunătăţire a condiţiilor de asigurare a asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19,este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ de nivel primar care să asigure limitarea numărului de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu furnizorii privaţi, respectiv limitarea la nivelul numărului de paturi contractate la data de 31 decembrie 2020,în considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii publice şi trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept,
  întrucât măsurile care se impun a fi luate nu suportă amânare, consecinţele negative ale lipsei intervenţiei legislative în regim de urgenţă putând conduce la majorarea numărului de persoane asigurate care ar putea plăti contribuţie personală,ţinând cont de faptul că, în condiţiile în care nu ar fi reglementat în mod expres, pe durata de valabilitate a contractului-cadru care se aplică începând cu data de 1 iunie 2021 până la data de 31 decembrie 2022, numărul de paturi pentru care se încheie contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă de către casele de asigurări de sănătate cu furnizorii privaţi de astfel de servicii, s-ar putea ajunge la situaţia în care să crească numărul de paturi contractate cu furnizorii privaţi, ceea ce ar conduce la limitarea sau îngrădirea accesului asiguraţilor la astfel de servicii medicale în condiţiile în care aceştia nu au posibilitatea plăţii contribuţiei personale,întrucât aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICNumărul de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la data de 31 decembrie 2022 nu poate fi mai mare decât numărul de paturi contractate cu furnizorii privaţi la data de 31 decembrie 2020 la nivelul fiecărui judeţ în parte, respectiv al municipiului Bucureşti.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul sănătăţii,
  Ioana Mihăilă
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  Bucureşti, 29 iunie 2021.Nr. 64.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!