Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 715 din 30 iunie 2021privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 1 iulie 2021Data intrării în vigoare 03-07-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 13 lit. a) şi b) şi art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se numesc în funcţia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, pentru un mandat de 4 ani, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 3 iulie 2021.Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 3 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horaţiu Gorun
  Bucureşti, 30 iunie 2021.
  Nr. 715.ANEXĂLISTAmembrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, desemnaţi în temeiul art. 13 lit. a) şi b) din Legea nr. 129/1998 privindînfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială1. Bogdan Alexandru Fătu - reprezentant al prim-ministrului2. Eduard Corjescu - reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale3. Ramona Moldovan - reprezentant al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii4. Nicu Popescu - reprezentant al Ministerului Finanţelor5. Toró Gyöngyi - reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei6. Maria-Denisa Şerban - reprezentant al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene7. Iulian-Costel Paraschiv - reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Romi----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!