Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.08.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 777 din 21 iulie 2021pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 21 iulie 2021Data intrării în vigoare 21-07-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICLa articolul 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (1^1) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(1^1) Pentru anul 2021, valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 393.089,00 mii lei, care se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  ..................................................................................(8) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2021 este de 393.089,00 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Ştefan Gheorghe,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor, interimar,
  Florin-Vasile Cîţu
  Bucureşti, 21 iulie 2021.Nr. 777.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!