Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.08.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 779 din 21 iulie 2021privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru finanţarea unor proiecte culturale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 21 iulie 2021Data intrării în vigoare 21-07-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2021, cu suma de 2.700 mii lei pentru finanţarea Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu şi cu suma de 200 mii lei pentru finanţarea Astra Film Festival.
  Articolul 2Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii pe anul 2021.Articolul 3Ministerul Culturii şi alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul finanţelor, interimar,
  Florin-Vasile Cîţu
  Bucureşti, 21 iulie 2021.Nr. 779.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!