Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.08.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 960 din 21 iulie 2021pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 21 iulie 2021Data intrării în vigoare 21-07-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 52-52^7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi (8 voturi DA, 3 voturi NU),Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
  judecător Mihai Bogdan Mateescu
  Bucureşti, 21 iulie 2021.Nr. 960.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTprivind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător laÎnalta Curte de Casaţie şi Justiţie


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!