Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 791 din 21 iulie 2021privind aprobarea stemei comunei Someş-Odorhei, judeţul Sălaj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 4 august 2021Data intrării în vigoare 04-08-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Someş-Odorhei, judeţul Sălaj, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Someş-Odorhei, judeţul Sălaj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 21 iulie 2021.Nr. 791.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. STEMA
  comunei Someş-Odorhei, judeţul Sălaj
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Someş-Odorhei, judeţul SălajDescrierea stemeiStema comunei Someş-Odorhei se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o bandă undată de argint.În prima partiţie, pe fond albastru (azur), se află o biserică de argint cu pridvor sprijinit pe patru stâlpi şi uşă ajurată negru, cu acoperiş, cu turlă dreptunghiulară ce devine conică spre vârf, în vârful căreia este aşezată o cruce greacă.În a doua partiţie, pe fond roşu, se află cinci spice de grâu de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateBiserica face referire la una dintre cele trei biserici de lemn din comună - monument istoric.Brâul undat semnifică hidrografia localităţii - râul Someş, de unde vine şi denumirea localităţii.
  Spicele de grâu de aur reprezintă activitatea specifică zonei - agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!