Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 792 din 21 iulie 2021privind aprobarea stemei comunei Crasna, judeţul Sălaj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 4 august 2021Data intrării în vigoare 04-08-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Crasna, judeţul Sălaj, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Crasna, judeţul Sălaj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 21 iulie 2021.Nr. 792.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. STEMA
  comunei Crasna, judeţul Sălaj
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Crasna, judeţul SălajDescrierea stemeiStema comunei Crasna se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.În cartierul 1, în câmp albastru (azur), se află un ciorchine de strugure natural cu două frunze verzi şi trei spice de grâu de aur ieşind din ciorchine.În cartierul 2, în câmp roşu, se află un deal verde alcătuit din trei coline. Pe colina din mijloc se află un porumbel de argint ţinând în cioc o ramură de măslin de culoare naturală.În cartierul 3, în câmp roşu, se află un leu rampant, de aur, adextrat, ţinând o sabie în laba dreaptă.În cartierul 4, în câmp albastru (azur), se află un turn de aur, crenelat cu două ferestre şi o poartă.Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate
  Ciorchinul de strugure şi spicele de grâu sunt simbolurile vechiului blazon al satului Crasna datat din 1736.Porumbelul ţinând în cioc o ramură de măslin reprezintă o parte a blazonului vechiului comitat Crasna.Leul reproduce blazonul familiei baron Gyorffy de Lujerdea, familia care a trăit în Crasna între 1840-1948.Bastionul de aur simbolizează cetatea veche a Crasnei, amintit în evul mediu timpuriu.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!