Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 793 din 21 iulie 2021privind aprobarea stemei comunei Sânmartin, judeţul Harghita
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 4 august 2021Data intrării în vigoare 04-08-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Sânmartin, judeţul Harghita, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Sânmartin, judeţul Harghita, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 21 iulie 2021.Nr. 793.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. STEMA
  comunei Sânmartin, judeţul Harghita
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Sânmartin, judeţul HarghitaDescrierea stemeiStema comunei Sânmartin se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite.În interiorul scutului sunt aşezate în forma crucii Sf. Andrei o spadă cu vârful în jos, de argint, cu mânerul şi garda de aur, la dreapta şi o cârjă episcopală de aur, la stânga.În colţul din dreapta sus al scutului se află un soare de aur, iar în cel din stânga sus, o semilună crescătoare de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateSpada şi cârja episcopală sunt atribuite Sfântului Martin, sfântul protector al localităţii, care dă denumirea localităţii.Soarele şi semiluna sunt figuri heraldice tradiţionale în zonă şi fac deosebirea dintre Sânmartin şi celelalte localităţi, care poartă numele sfântului, arătând locaţia comunei în depresiunea Ciucului.
  Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!