Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 816 din 28 iulie 2021privind aprobarea stemei comunei Agrij, judeţul Sălaj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 4 august 2021Data intrării în vigoare 04-08-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Agrij, judeţul Sălaj, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Agrij, judeţul Sălaj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 28 iulie 2021.Nr. 816.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMAcomunei Agrij, judeţul Sălaj
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Agrij, judeţul SălajDescrierea stemeiStema comunei Agrij se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scarterlat.În primul cartier, în câmp roşu, se află un turn de argint, stilizat cu o poartă şi două ferestre negre.În al doilea cartier, în câmp de argint, se află o crenguţă verde de prun cu flori naturale.În al treilea cartier, în câmp de argint, se află un brâu undat albastru.În al patrulea cartier, în câmp roşu, se află un munte de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
  Semnificaţiile elementelor însumateTurnul stilizat face aluzie la turnul roman de observaţie de pe dealul Măgura.Crenguţa de prun semnifică ocupaţia locuitorilor, pomicultura.Brâul undat reprezintă hidrografia localităţii.Muntele semnifică muntele Meseş, la poalele căruia se află aşezată localitatea Agrij.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!