Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 817 din 28 iulie 2021privind aprobarea stemei comunei Valcău de Jos, judeţul Sălaj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 4 august 2021Data intrării în vigoare 04-08-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Valcău de Jos, judeţul Sălaj, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Valcău de Jos, judeţul Sălaj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 28 iulie 2021.Nr. 817.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMAcomunei Valcău de Jos, judeţul Sălaj
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Valcău de Jos, judeţul SălajDescrierea stemeiStema comunei Valcău de Jos se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.În primul cartier, în câmp albastru, se află un turn de cetate crenelat de argint cu intrare şi două ferestre negre, asuprit de o cruce de aur.În al doilea cartier, în câmp roşu, se află 6 prune de aur cu codiţa şi frunza dispuse 3:2:1.În al treilea cartier, în câmp roşu, se află o crenguţă de stejar de aur cu două ghinde şi trei frunze.În al patrulea cartier, în câmp albastru, se află un brâu undat de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
  Semnificaţiile elementelor însumateTurnul de cetate face referire la Cetatea Valcăului (ruină) din satul Subcetate, construcţie din secolul al XIII-lea, monument istoric.Crucea simbolizează credinţa creştină a localnicilor.Prunele semnifică activitatea specifică zonei, pomicultura, iar numărul prunelor indică numărul satelor componente ale comunei.Crenguţa de stejar reprezintă bogăţia silvică a zonei.Brâul undat reprezintă hidrografia localităţii, râul Barcău.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!