Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 818 din 28 iulie 2021privind aprobarea stemei comunei Rus, judeţul Sălaj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 4 august 2021Data intrării în vigoare 04-08-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Rus, judeţul Sălaj, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Rus, judeţul Sălaj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 28 iulie 2021.Nr. 818.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMAcomunei Rus, judeţul Sălaj
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Rus, judeţul SălajDescrierea stemeiStema comunei Rus se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.În partea superioară, pe fond azur, se află o crenguţă de stejar de aur şi un buchet de spice de grâu de aur, dispuse în bandă şi în bară, asuprite de un coş de argint încărcat cu ouă de paşte vopsite în culori naturale.În partea inferioară, pe fond roşu, se află 3 bezanţi de argint dispuşi 2:1.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate
  Brâul undat semnifică hidrografia localităţii - râul Someş ce străbate localitatea.Spicele de grâu reprezintă activitatea specifică zonei - agricultura.Crenguţa de stejar face referire la bogăţia silvică a comunei.Coşul cu ouă vopsite semnifică Ciocota pe duse, obicei unic in localitate.Bezanţii fac referire la tezaurele monetare descoperite în „Poiana lui Dănilă“, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.Coroana murală cu un turn crenelat reprezintă rangul administrativ al localităţii, cel de comună.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!