Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 819 din 28 iulie 2021privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, judeţul Constanţa
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 4 august 2021Data intrării în vigoare 04-08-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Dumbrăveni, judeţul Constanţa, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Dumbrăveni, judeţul Constanţa, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 28 iulie 2021.Nr. 819.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMAcomunei Dumbrăveni, judeţul Constanţa
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Dumbrăveni, judeţul ConstanţaDescrierea stemeiStema comunei Dumbrăveni se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, încărcat cu un chevron de aur pe care broşează şase spice de grâu verzi.Chevronul este flancat dreapta-stânga de câte un copac smuls de aur.În vârful scutului se află o ovină de aur din profil spre dreapta.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate
  Copacii fac trimitere la rezervaţia naturală Pădurea Dumbrăveni - „fond cinegetic“, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.Spicele de grâu semnifică activitatea specifică zonei, agricultura.Ovina reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, creşterea animalelor.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!