Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 820 din 28 iulie 2021privind aprobarea stemei comunei Nuşfalău, judeţul Sălaj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 4 august 2021Data intrării în vigoare 04-08-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Nuşfalău, judeţul Sălaj, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Nuşfalău, judeţul Sălaj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 28 iulie 2021.Nr. 820.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMAcomunei Nuşfalău, judeţul Sălaj
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Nuşfalău, judeţul SălajDescrierea stemeiStema comunei Nuşfalău, judeţul Sălaj, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint şi despicat în partea inferioară.În partea superioară, în câmp roşu, un înger plutitor care suflă într-o trompetă, totul de argint.În partea inferioară dreapta, în câmp verde, un stejar dezrădăcinat de aur.În partea inferioară stânga, în câmp albastru azur, o pasăre grifon încoronată ieşind dintr-o coroană şi ţinând în gheara dreaptă o sabie, totul de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate ale stemei
  Îngerul reprezintă stema veche a localităţii.Animalul fantastic, denumit grifon, cu cap de pasăre, este sigiliul familiei Banffy ale cărei destine sunt strâns legate de localitate, având în comună un castel construcţie din secolul al XVIII-lea, monument istoric.Brâul undat de argint semnifică hidrografia localităţii.Stejarul de aur face referire la rezervaţia naturală „Pădurea Lapiş“ de tip faunistic şi forestier.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!