Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 821 din 28 iulie 2021privind aprobarea stemei oraşului Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 4 august 2021Data intrării în vigoare 04-08-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema oraşului Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei oraşului Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 28 iulie 2021.Nr. 821.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMAcomunei Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei oraşului Cehu Silvaniei, judeţul SălajDescrierea stemeiStema oraşului Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în furcă răsturnată.În primul cartier, în câmp albastru, se află un leu rampant de aur, orientat spre stânga, care ţine în una dintre labe o sabie de argint.În al doilea cartier, în câmp albastru, se află o lalea pestriţă.În vârful scutului, în câmp roşu, se află o semilună de aur cu două stele cu cinci colţuri, tot de aur, şi o săgeată de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.Semnificaţiile elementelor însumate ale stemei
  Semiluna cu cele două stele şi săgeata amintesc de familia Dragffy, care devine proprietară a cetăţii începând cu anul 1461.Leul rampant cu sabia în labe face referire la familia Gyulaffy, care din anul 1569 dobândeşte cetatea Cehului ca răsplată a vitejiei în lupta antiotomană.Laleaua reprezintă rezervaţia naturală de lalea pestriţă.Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!