Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 822 din 28 iulie 2021privind aprobarea stemei comunei Bicaz, judeţul Maramureş
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 4 august 2021Data intrării în vigoare 04-08-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Bicaz, judeţul Maramureş, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Bicaz, judeţul Maramureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 28 iulie 2021.Nr. 822.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMAcomunei Bicaz, judeţul Maramureş
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Bicaz, judeţul MaramureşDescrierea stemeiStema comunei Bicaz se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit în pal.În treimea centrală, în câmp albastru, se află clădirea unei biserici cu un turn, văzută din ansamblu, având surmontată câte o cruce, atât în vârful turnului, cât şi în vârful naosului, totul fiind de aur.În cele două treimi simetric laterale, în câmp roşu, se află două ghinde cu frunză şi un ciorchine de strugure, ambele de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate
  Lăcaşul de cult face referire la biserica din lemn din satul Bicaz, construită în anul 1723.Creanga de stejar împreună cu ghindele fac referire la bogăţia silvică a zonei.Ciorchinele de struguri face referire la una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, viticultura.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!