Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 823 din 28 iulie 2021privind aprobarea stemei comunei Lunca de Jos, judeţul Harghita
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 4 august 2021Data intrării în vigoare 04-08-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Lunca de Jos, judeţul Harghita, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Lunca de Jos, judeţul Harghita, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 28 iulie 2021.Nr. 823.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMAcomunei Lunca de Jos, judeţul Harghita
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Lunca de Jos, judeţul HarghitaDescrierea stemeiStema comunei Lunca de Jos se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.În primul cartier, pe fond albastru, se află soarele şi semiluna, de aur şi un brad de argint.În al doilea cartier, pe fond roşu, se află un cap de bovină.În al treilea cartier, pe fond roşu, se află o cruce treflată de aur.În cartierul patru, pe fond albastru, se află o fântână arteziană de argint.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
  Semnificaţiile elementelor însumateBradul reprezintă bogăţia silvică a zonei.Soarele simbolizează curajul şi demnitatea locuitorilor, iar luna puritatea şi dorinţa de pace.Capul de bovină semnifică principala ocupaţie a locuitorilor, creşterea animalelor.Crucea treflată simbolizează legătura oamenilor din localitate cu creştinătatea.Fântâna arteziană reprezintă bogăţia subsolului în zăcăminte naturale de ape minerale.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!