Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 825 din 28 iulie 2021privind aprobarea stemei comunei Semlac, judeţul Arad
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 4 august 2021Data intrării în vigoare 04-08-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Semlac, judeţul Arad, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Semlac, judeţul Arad, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 28 iulie 2021.Nr. 825.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMAcomunei Semlac, judeţul Arad
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Semlac, judeţul AradDescrierea stemeiStema comunei Semlac, judeţul Arad, se compune dintr-un scut triunghiular cu flancurile rotunjite, albastru, încărcat cu turn crenelat de argint cu intrare arcuită şi fereastră arcuită în partea superioară, ajurate negru. Din turn ies trei spice de grâu de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate ale stemeiTurnul face referire la situl arheologic „Cetatea Ziridava“, iar spicele de grâu semnifică activitatea locuitorilor, şi anume cultura cerealelor.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!